Vstúpte do sveta
digitálneho vzdelávania

Naučte sa pracovať s technológiami lepšie a využívajte ich naplno. Zaregistrujte sa a získajte prístup k neustále sa zväčšujúcej databáze vzdelávacích videí, dokumentov a návodov „Ako na to“, ktoré sú plné rád a inšpirácií, ako využívať technológie vo svoj prospech.

Učitelia

Sledujem najnovšie trendy výučby a svojim žiakom chcem vždy ponúknuť viac, ako je štandard.

Nadšenci

Chcem držať krok s deťmi a pomáhať im rozvíjať sa v oblasti nových technológií.

Žiaci

Chcem informácie nielen pasívne prijímať, ale ich aj vedieť aktívne využívať. Napríklad aj v rôznych súťažiach, do ktorých sa môžem zapojiť.

Ak si neprajete zobrazovať svoje skutočné meno, vytvorte si prezývku.

Objavte granty pre vaše letné školy: Výzva Nadačného fondu Telekom je otvorená!

#digitálne vzdelávanie #grant #Nadácia Pontis #Nadačný fond Telekom #výzva

Pripravujete pre deti leto plné zábavy, získavania nových zážitkov, poznania a vedomostí? Nadačný fond Telekom vyhlasuje zaujímavý grant, v ktorom je možné prepojiť zodpovedné využívanie moderných technológií, telefónov, tabletov či počítačov so športovými aktivitami a pohybom na čerstvom vzduchu. Myšlienkou výzvy je motivácia detí vytvoriť rôzne aplikácie či funkčné riešenia, ktoré im pomôžu hravou formou podporiť ich záujem o skúmanie okolitého sveta.

Vytvorené funkčné modely môžu slúžiť na podporu zdravého životného štýlu, športovej aktivity, vytvorenie interaktívnych digitálnych hier s presahom do exteriéru, či naprogramovanie rôznych aplikácii využiteľných v prírode.

Cieľom nie je sedieť hodiny zavretý v miestnosti a programovať, ale vybehnúť von a prepojiť digitálny svet so skutočným.

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZVY

  • 22. apríl 2024 – Vyhlásenie výzvy
  • 17. máj 2024 do 23:59 – Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
  • 31. máj 2024 – Hodnotenie projektov, oznámenie a zverejnenie výsledkov
  • 1.6.2024 – 15.9.2024 – Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
  • do 30. septembra 2024 – Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie

Stiahnite si celé znenie grantovej výzvy.