Vstúpte do sveta
digitálneho vzdelávania

Naučte sa pracovať s technológiami lepšie a využívajte ich naplno. Zaregistrujte sa a získajte prístup k neustále sa zväčšujúcej databáze vzdelávacích videí, dokumentov a návodov „Ako na to“, ktoré sú plné rád a inšpirácií, ako využívať technológie vo svoj prospech.

Učitelia

Sledujem najnovšie trendy výučby a svojim žiakom chcem vždy ponúknuť viac, ako je štandard.

Nadšenci

Chcem držať krok s deťmi a pomáhať im rozvíjať sa v oblasti nových technológií.

Žiaci

Chcem informácie nielen pasívne prijímať, ale ich aj vedieť aktívne využívať. Napríklad aj v rôznych súťažiach, do ktorých sa môžem zapojiť.

Ak si neprajete zobrazovať svoje skutočné meno, vytvorte si prezývku.

Vyberte dôvod svojej registrácie:

ENTER Programiáda

Naprogramujte s micro:bitom
svoj vlastný projekt,

zapojte sa do súťaže a vyhrajte super ceny!

1. miesto

Mobilný telefón iPhone 12 64 GB pre každého člena tímu vrátane ich učiteľa

Grant na nákup micro:bitov alebo nadstavieb k micro:bitom pre školu

Workshop s micro:bitmi pre školu

2. miesto

Notebook Dell pre každého člena tímu vrátane ich učiteľa

Grant na nákup micro:bitov alebo nadstavieb k micro:bitom pre školu

3. miesto

Mobilný telefón Huawei P40 Lite pre každého člena tímu vrátane ich učiteľa

Prihlásiť sa môžu maximálne päťčlenné tímy. Súťaží sa v dvoch kategóriách.

Žiaci 2. stupňa základných škôl
a osemročných gymnázií
Žiaci stredných škôl
a osemročných gymnázií

Váš učiteľ informatiky alebo vedúci krúžku informatiky vám pomôže a poradí s výberom témy projektu a nahraním sprievodného videa s dĺžkou max. 2 minúty spolu s vypracovaným návodom k projektu.

10 najlepších tímov (prvých 5 v každej kategórii) obháji svoj projekt pred odbornou komisiou.
Termín a miesto konania prezentácie zverejníme spoločne s vyhlásením semifinalistov.

Registrácia trvá do 30. apríla

15.12.2022

Vyhlásenie súťaže

1.1.2023 – 30.4.2023

Nahratie vypracovaných projektov

1.5.2023 – 31.5.2023

Hodnotenie projektov
hodnotiacou komisiou

1.6.2023

Vyhlásenie 10 semifinalistov

6.6.2023

Osobná prezentácia
a finálové kolo hodnotenia

7.6.2023

Vyhlásenie víťazov

Registrácia do súťaže

Do súťaže sa registrujete vyplnením formulára nižšie.
V prípade že už máte vytvorené konto v Databáze vedomostí, stačí sa

znk

Minimálny počet znakov 10, maximálny počet znakov 150.

znk

Nesmie obsahovať mená žiakov.
Minimálny počet znakov 3, maximálny počet znakov 50.

Nahrať video (max. 100 MB)
Video
Zrušiť
Nahrať návod
Návod
Zrušiť
znk

Minimálny počet znakov 150, maximálny počet znakov 650.

Akým témam sa venovať?

Máte v rukách celý svet, a preto so svojím tímom a pomocou micro:bitov môžete vytvoriť riešenie, ktoré ho dokáže zmeniť.

Oblasti, na ktoré sa môžete zamerať:

Zdravotníctvo

Životné
prostredie

Vzdušný
priestor

Prírodné vedy

Pomoc
znevýhodneným

Iná oblasť

Priebeh súťaže

Úlohou súťažiaceho tímu je zvoliť si tému projektu – účastníci súťaže zložia tímy podľa stanovených kategórií a zvolia si tému projektu, ktorú odkonzultujú so svojim Učiteľom informatiky. Téma projektov je ľubovoľná.

Tím žiakov vypracuje konkrétny projekt s detailným návodom. Projekt vypracujú žiaci samostatne bez pomoci Učiteľa informatiky. Učiteľ informatiky zastáva v tíme len rolu poradcu. Na projekte sa podieľajú všetci členovia tímu rovnomerne.

Projekt s detailným postupom nahrá Učiteľ informatiky na internetovú stránku www.enter.study najneskôr do 30. apríla 2023.

Čo by mal obsahovať návod
k vášmu projektu?

  • Názov projektu.
  • Popis projektu, aký problém rieši a na čo bude slúžiť. Inšpirácie môžu tímy čerpať aj z webovej stránky www.enter.study. V prípade, ak sa projekt inšpiroval iným projektom alebo z webu, tím je povinný v projekte uviesť túto skutočnosť a uviesť čím sa líši od projektu, ktorým sa inšpiroval.
  • Názov tímu (nesmie obsahovať mená žiakov).
  • Stručný popis, ako bude tím na projekte postupovať a rozloženie úloh v rámci tímu
  • Zoznam potrebných hardvérových súčiastok a iného materiálu, ktoré použili na realizáciu riešenia/projektu, ktoré prihlasujú do súťaže.
  • Detailný postup projektu, aby bolo podľa neho možné projekt zopakovať. Postup je možné doplniť aj fotografiami a nákresmi (maximálne 5ks).
  • Zdrojový kód.

Je potrebné tiež natočiť video o projekte – video má byť točené na šírku, má mať dĺžku maximálne 2 minúty a veľkosť maximálne 100 MB. Hodnotí sa jeho kreativita a originalita. Video má projekt čo najlepšie odprezentovať. Natočené video o projekte nahrá Učiteľ informatiky na web www.enter.study najneskôr do 30. apríla 2023.

Hodnotiace kritéria sú zverejnené v Štatúte súťaže.

Organizátor Súťaže skontroluje vypracovaný návod k projektu spolu s natočeným videom k projektu a až následne povolí jeho publikovanie na internetovej stránke www.enter.study.

Zverejnenie projektu na internetovej stránke www.enter.study je zároveň potvrdením, že zaslaný projekt spolu s detailným návodom a natočeným videom sú do Súťaže prihlásené správne. Hodnotiaca komisia vyhodnotí v období od 1.5.2023 do 31.5.2023 všetky prihlásené projekty a vyberie 5 najlepších tímov v každej kategórii, ktoré budú pozvané na osobnú prezentáciu na event do Bratislavy.

Presné miesto konania záverečného eventu, ako aj dátum a čas budú zverejnené na webovej stránke www.enter.study. Semifinalistov zverejní Organizátor na internetovej stránke www.enter.study najneskôr v termíne 1.6.2023 a následne im pošle pozvánku na osobnú prezentáciu.

Finále Súťaže bude prebiehať v júni 2023 v Bratislave počas záverečného eventu, kedy 5 najlepších tímov v každej kategorii vystúpi na tomto evente a odprezentuje svoj projekt a jeho riešenie pred odbornou komisiou a verejnosťou. Odborná komisia následne vyhlási víťazné tímy na prvých 3 priečkach v každej súťažnej kategórii a priamo na mieste im odovzdá ceny.

Pozrite si Štatút súťaže.

Chceli by ste sa zapojiť a chýba vám potrebný hardvér? Pomôžeme Vám s tým prostredníctvom grantu.

Kontakt

V prípade otázok týkajúcich sa súťaže, kontaktujte, prosím: Marek Mansell, Spy, o.z., microbit@python.sk alebo Lenka Krajčíková, Aj Ty v IT, krajcikova@ajtyvit.sk