Vstúpte do sveta
digitálneho vzdelávania

Naučte sa pracovať s technológiami lepšie a využívajte ich naplno. Zaregistrujte sa a získajte prístup k neustále sa zväčšujúcej databáze vzdelávacích videí, dokumentov a návodov „Ako na to“, ktoré sú plné rád a inšpirácií, ako využívať technológie vo svoj prospech.

Učitelia

Sledujem najnovšie trendy výučby a svojim žiakom chcem vždy ponúknuť viac, ako je štandard.

Nadšenci

Chcem držať krok s deťmi a pomáhať im rozvíjať sa v oblasti nových technológií.

Žiaci

Chcem informácie nielen pasívne prijímať, ale ich aj vedieť aktívne využívať. Napríklad aj v rôznych súťažiach, do ktorých sa môžem zapojiť.

Ak si neprajete zobrazovať svoje skutočné meno, vytvorte si prezývku.

ENTER Programiáda
pre žiakov základných škôl
a osemročných gymnázií

Naprogramujte s micro:bitom
svoj vlastný projekt

a vyhrajte super ceny

Notebook HP 250 G10

Výhra pre
učiteľov

Samsung Galaxy A23 5G

Výhra pre
žiakov

Prihlásiť sa môžu maximálne päťčlenné tímy. Súťaží sa iba v jednej kategórii.

Žiaci 2. stupňa základných škôl
a osemročných gymnázií
(prima – kvarta)

Váš učiteľ informatiky alebo vedúci krúžku informatiky vám pomôže a poradí s výberom témy projektu a nahraním sprievodného videa s dĺžkou približne 2 minúty spolu s vypracovaným návodom k projektu.

5 najlepších tímov obháji svoj projekt pred odbornou komisiou.

Termín a miesto konania prezentácie zverejníme spoločne s vyhlásením finalistov.

Registrácia trvá do 3. apríla 2024

11. 12. 2023

Vyhlásenie súťaže

1. 1. 2024 – 3. 4. 2024

Nahratie vypracovaných projektov

4. 4. 2024 – 30. 4. 2024

Hodnotenie projektov
hodnotiacou komisiou

10. 5. 2024

Vyhlásenie 5 finalistov

6. 6. 2024

Osobná prezentácia postupujúcich projektov,
finálové kolo hodnotenia
a vyhlásenie výsledkov

Akým témam sa venovať?

Máte v rukách celý svet, a preto so svojím tímom a pomocou micro:bitov môžete vytvoriť riešenie, ktoré ho dokáže zmeniť.

Oblasti, na ktoré sa môžete zamerať:

Zdravotníctvo

Životné
prostredie

Vzdušný
priestor

Prírodné vedy

Pomoc
znevýhodneným

Iná oblasť

Priebeh súťaže

Prvým krokom k účasti v súťaži je vytvorenie súťažného tímu. Účastníci si sami zvolia tému projektu pre aktuálny ročník ENTER Programiády, ktorá musí adresovať alebo riešiť nejaký spoločenský problém. Po určení témy sa tím pustí do prípravy a vypracovania svojho projektu.

Dôležitým aspektom projektu je jeho podrobný návod na realizáciu. Je dôležité, aby sa všetci členovia tímu podieľali na projekte rovnako a pracovali na ňom samostatne bez aktívnej asistencie učiteľa informatiky. Učiteľ plní v projekte výhradne poradnú funkciu.

Keď je projekt dokončený, učiteľ informatiky zodpovedný za tím ho nahrá na internetovú stránku www.enter.study. Tento krok musí byť uskutočnený najneskôr do 3. apríla 2024.

Čo by mal obsahovať návod
k vášmu projektu?

 • Názov projektu.
 • Popis projektu, aký problém rieši a na čo bude slúžiť. Inšpirácie môžu tímy čerpať aj z webovej stránky www.enter.study. V prípade, ak sa projekt inšpiroval iným projektom alebo z webu, tím je povinný v projekte uviesť túto skutočnosť a uviesť čím sa líši od projektu, ktorým sa inšpiroval.
 • Názov tímu (nesmie obsahovať mená žiakov).
 • Stručný popis, ako bude tím na projekte postupovať a rozloženie úloh v rámci tímu
 • Zoznam potrebných hardvérových súčiastok a iného materiálu, ktoré použili na realizáciu riešenia/projektu, ktoré prihlasujú do súťaže.
 • Detailný postup projektu, aby bolo podľa neho možné projekt zopakovať. Postup je možné doplniť aj fotografiami a nákresmi (maximálne 5 ks).
 • Zdrojový kód.

Je potrebné tiež natočiť video o projekte – video má byť natočené na šírku a má mať dĺžku približne 2 minúty. Hodnotí sa jeho kreativita a originalita.

Video musí obsahovať:

 • predstavenie tímu,
 • popis problému, ktorý projekt rieši,
 • stručný popis riešenia,
 • ukážku funkčnosti riešenia.

Video má projekt čo najlepšie odprezentovať. Treba dbať na to, aby boli zvuk aj obraz v prijateľnej kvalite a všetky požadované informácie boli dobre viditeľné a počuteľné. Natočené video o projekte nahrá učiteľ informatiky na web www.enter.study najneskôr do 3. apríla 2024.

Hodnotiace kritériá sú zverejnené v Štatúte súťaže.

Organizátor Súťaže skontroluje vypracovaný návod k projektu spolu s natočeným videom k projektu a až následne povolí jeho publikovanie na internetovej stránke www.enter.study.

Zverejnenie projektu na internetovej stránke www.enter.study je zároveň potvrdením, že zaslaný projekt spolu s detailným návodom a natočeným videom sú do Súťaže prihlásené správne. Hodnotiaca komisia vyhodnotí v období od 4. 4. 2024 do 30. 4. 2024 všetky prihlásené projekty a vyberie 5 najlepších tímov v každej kategórii, ktoré budú pozvané na osobnú prezentáciu na event do Bratislavy.

Presné miesto konania záverečného eventu, ako aj dátum a čas, budú zverejnené na webovej stránke www.enter.study. Finalistov zverejní Organizátor na internetovej stránke www.enter.study najneskôr v termíne 10. 5. 2024 a následne im pošle pozvánku na osobnú prezentáciu.

Finále Súťaže bude prebiehať v júni 2023 v Bratislave počas záverečného eventu, keď 5 najlepších tímov v každej kategorii vystúpi na tomto evente a odprezentuje svoj projekt a jeho riešenie pred odbornou komisiou a verejnosťou. Odborná komisia následne vyhlási víťazné tímy na prvých 3 priečkach v každej súťažnej kategórii a priamo na mieste im odovzdá ceny.

Pozrite si Štatút súťaže.

Chceli by ste sa zapojiť a chýba vám potrebný hardvér? Pomôžeme vám s tým prostredníctvom grantu.

Kontakt

V prípade otázok týkajúcich sa súťaže kontaktujte, prosím: Marek Mansell, Spy, o.z., microbit@python.sk alebo Lenka Krajčíková, Aj Ty v IT, krajcikova@ajtyvit.sk