Vstúpte do sveta
digitálneho vzdelávania

Naučte sa pracovať s technológiami lepšie a využívajte ich naplno. Zaregistrujte sa a získajte prístup k neustále sa zväčšujúcej databáze vzdelávacích videí, dokumentov a návodov „Ako na to“, ktoré sú plné rád a inšpirácií, ako využívať technológie vo svoj prospech.

Učitelia

Sledujem najnovšie trendy výučby a svojim žiakom chcem vždy ponúknuť viac, ako je štandard.

Nadšenci

Chcem držať krok s deťmi a pomáhať im rozvíjať sa v oblasti nových technológií.

Žiaci

Chcem informácie nielen pasívne prijímať, ale ich aj vedieť aktívne využívať. Napríklad aj v rôznych súťažiach, do ktorých sa môžem zapojiť.

Ak si neprajete zobrazovať svoje skutočné meno, vytvorte si prezývku.

ENTER Programiáda

Víťazné tímy

Žiaci 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií

1. miesto: iFood

iFood - koniec dlhému čakaniu na obed

Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

iFood je jednoduché zariadenie, ktoré umožní vidieť žiakom a učiteľom, aký je dlhý rad pred jedálňou. Vďaka tomuto zariadeniu žiaci nestrávia čas dlhým čakaním v rade, ale môžu ho využiť zmysluplnejšie.

2. miesto: Poškoláci

Cesta vesmírom

Základná škola s materskou školou v Liptovskom Jáne

Prvú časť projektu tvorí učebná pomôcka – pohyblivý model Slnečnej sústavy. Slnečná sústava je poháňaná motorčekom, ktorý je pripojený na micro:bit. Druhú časť projektu tvorí náučná hra s názvom Cesta vesmírom. Jej cieľom je prísť do cieľa ako prvý a zároveň si preveriť svoje vedomosti o jednotlivých planétach.

3. miesto: CZŠ tím

Baby defender

Základná škola s materskou školou v Žiari nad Hronom

Projekt BABY DEFENDER slúži na záchranu malých detí, keď ich rodič zabudne alebo nechá v motorovom vozidle. Micro:bit pomocou crash senzora zaznamená, že detská autosedačka je obsadená, následne teplotným senzorom zmeria teplotu v aute. Ak vyhodnotí, že je teplota v aute kritická, spustí alarm a vyšle signál do druhého micro:bitu rodičovi (šoférovi), ktorý ho má pripevnený napr. na kľúčenke.

Víťazné tímy

Žiaci stredných škôl a osemročných gymnázií

1. miesto: Naturebits

LeafPot

Gymnázium sv. Jána Pavla II v Poprade

Projekt LeafPot odstraňuje zbytočné starosti z údržby rastlín a kvetov. Zariadenie dokáže automaticky monitorovať stav rastlín a riadiť ich zavlažovanie. V prípade potreby je možné sledovať rastliny aj na diaľku pomocou mobilnej aplikácie. Projekt LeafPot má vstavaný solárny panel, ktorý umožňuje zariadeniu pracovať nepretržite aj bez prístupu k elektrickej sieti.

2. miesto: Smart rosničky

Počasie v čase

Gymnázium v Kysuckom Novom Meste

Cieľom projektu bolo využiť micro:bit ako meteorologickú stanicu, ktorá bude zaznamenávať a odosielať údaje o počasí na Kysuciach do cloudu. Micro:bit spolu s ostatnými komponentmi v špeciálnom ochrannom obale vytvoril meteostanicu, ktorá počas štyroch dní získavala údaje, a to v 9 rôznych lokalitách severozápadného Slovenska. Získané dáta boli zvizualizované na špeciálnej webovej stránke.

3. miesto: ECOSquad

Recyklovník

Súkromná SOŠ ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA

Didaktická hra Recyklovník využíva micro:bit na ovládanie a vývojové prostredie Scratch ako prostredie hry. Recyklovník pomôže mladším žiakom pochopiť dôležitosť správneho triedenia odpadu a recyklácie. Hra môže byť užitočným nástrojom pre vzdelávanie žiakov a učiteľom základných škôl môže poslúžiť ako didaktická pomôcka.

Ochutnávka z podujatia

Pozrite si záznam z oficiálneho vyhlásenia výsledkov a víťazov ENTER programiády!

Priebeh súťaže

Úlohou súťažiaceho tímu je zvoliť si tému projektu – účastníci súťaže zložia tímy podľa stanovených kategórií a zvolia si tému projektu, ktorú odkonzultujú so svojim Učiteľom informatiky. Téma projektov je ľubovoľná.

Tím žiakov vypracuje konkrétny projekt s detailným návodom. Projekt vypracujú žiaci samostatne bez pomoci Učiteľa informatiky. Učiteľ informatiky zastáva v tíme len rolu poradcu. Na projekte sa podieľajú všetci členovia tímu rovnomerne.

Projekt s detailným postupom nahrá Učiteľ informatiky na internetovú stránku www.enter.study najneskôr do 30. apríla 2023.

Čo by mal obsahovať návod
k vášmu projektu?

  • Názov projektu.
  • Popis projektu, aký problém rieši a na čo bude slúžiť. Inšpirácie môžu tímy čerpať aj z webovej stránky www.enter.study. V prípade, ak sa projekt inšpiroval iným projektom alebo z webu, tím je povinný v projekte uviesť túto skutočnosť a uviesť čím sa líši od projektu, ktorým sa inšpiroval.
  • Názov tímu (nesmie obsahovať mená žiakov).
  • Stručný popis, ako bude tím na projekte postupovať a rozloženie úloh v rámci tímu
  • Zoznam potrebných hardvérových súčiastok a iného materiálu, ktoré použili na realizáciu riešenia/projektu, ktoré prihlasujú do súťaže.
  • Detailný postup projektu, aby bolo podľa neho možné projekt zopakovať. Postup je možné doplniť aj fotografiami a nákresmi (maximálne 5ks).
  • Zdrojový kód.

Je potrebné tiež natočiť video o projekte – video má byť točené na šírku, má mať dĺžku maximálne 2 minúty a veľkosť maximálne 100 MB. Hodnotí sa jeho kreativita a originalita. Video má projekt čo najlepšie odprezentovať. Natočené video o projekte nahrá Učiteľ informatiky na web www.enter.study najneskôr do 30. apríla 2023.

Hodnotiace kritéria sú zverejnené v Štatúte súťaže.

Organizátor Súťaže skontroluje vypracovaný návod k projektu spolu s natočeným videom k projektu a až následne povolí jeho publikovanie na internetovej stránke www.enter.study.

Zverejnenie projektu na internetovej stránke www.enter.study je zároveň potvrdením, že zaslaný projekt spolu s detailným návodom a natočeným videom sú do Súťaže prihlásené správne. Hodnotiaca komisia vyhodnotí v období od 1.5.2023 do 31.5.2023 všetky prihlásené projekty a vyberie 5 najlepších tímov v každej kategórii, ktoré budú pozvané na osobnú prezentáciu na event do Bratislavy.

Presné miesto konania záverečného eventu, ako aj dátum a čas budú zverejnené na webovej stránke www.enter.study. Finalistov zverejní Organizátor na internetovej stránke www.enter.study najneskôr v termíne 1.6.2023 a následne im pošle pozvánku na osobnú prezentáciu.

Finále Súťaže bude prebiehať v júni 2023 v Bratislave počas záverečného eventu, kedy 5 najlepších tímov v každej kategorii vystúpi na tomto evente a odprezentuje svoj projekt a jeho riešenie pred odbornou komisiou a verejnosťou. Odborná komisia následne vyhlási víťazné tímy na prvých 3 priečkach v každej súťažnej kategórii a priamo na mieste im odovzdá ceny.

Pozrite si Štatút súťaže.

Chceli by ste sa zapojiť a chýba vám potrebný hardvér? Pomôžeme Vám s tým prostredníctvom grantu.

Kontakt

V prípade otázok týkajúcich sa súťaže, kontaktujte, prosím: Marek Mansell, Spy, o.z., microbit@python.sk alebo Lenka Krajčíková, Aj Ty v IT, krajcikova@ajtyvit.sk

Ochutnávka z podujatia

iFood - koniec dlhému čakaniu na obed

Cesta vesmírom

Baby defender

LeafPot

Počasie v čase

Recyklovník