Vstúpte do sveta
digitálneho vzdelávania

Naučte sa pracovať s technológiami lepšie a využívajte ich naplno. Zaregistrujte sa a získajte prístup k neustále sa zväčšujúcej databáze vzdelávacích videí, dokumentov a návodov „Ako na to“, ktoré sú plné rád a inšpirácií, ako využívať technológie vo svoj prospech.

Učitelia

Sledujem najnovšie trendy výučby a svojim žiakom chcem vždy ponúknuť viac, ako je štandard.

Nadšenci

Chcem držať krok s deťmi a pomáhať im rozvíjať sa v oblasti nových technológií.

Žiaci

Chcem informácie nielen pasívne prijímať, ale ich aj vedieť aktívne využívať. Napríklad aj v rôznych súťažiach, do ktorých sa môžem zapojiť.

Ak si neprajete zobrazovať svoje skutočné meno, vytvorte si prezývku.

Učitelia pozor! Otvárame grantovú výzvu na zakúpenie micro:bitov

Zapojte sa do výzvy, získajte pre svoju základnú alebo strednú školu sady micro:bitov alebo ich príslušenstva a školenie k nim zadarmo. Podporte žiakov a žiačky, aby predviedli svoje zručnosti v programovaní s microbitom a ukázali aké funkčné, prototypové riešenia dokážu vytvoriť.

ÚČEL VÝZVY

Účelom je poskytnúť žiadateľom grant na zakúpenie sady micro:bitov a/alebo jeho príslušenstva. Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenil na výzvu 30 000 eur.

OBLASTI PODPORY

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu vzdelávania.

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

  1. právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
  2. samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR.

Oprávnenými žiadateľmi nie sú politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 • 23. 5. 2023 Vyhlásenie výzvy
 • 20. 6. 2023 (do 17:00 h) Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
 • 23. 5. – 15. 9. 2023 Oprávnené obdobie čerpania grantu
 • 30. 9. 2023 Termín na podanie záverečnej správy (obsahovej aj finančnej)

POSTUP PODANIA ŽIADOSTI

 1. Registrujte sa na stránke www.darca.sk
  darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST_Microbity 2023
 2. Vyplňte projektový formulár na www.darca.sk a priložte povinné prílohy.

Celé znenie výzvy si môžete stiahnuť tu.

SME TU PRE VÁS!

Pre záujemcov o Grantový program sme si dovolili pripraviť špeciálny webinár a online konzultáciu, na ktorých vám predstavíme projekt ENTER a poskytneme viac informácii k celému programu.

1) Info webinár k ENTER Grantovej Výzve

Na webinári vám predstavíme BBC micro:bity, programovacie prostredia ako aj vhodné sady pre prácu so žiakmi a žiačkami. Zhrnieme si, čo všetko treba v Grantovej Výzve vyplniť/odovzdať a aké sú termíny. Priestor bude aj na vaše otázky.

Webinár sa uskutoční 31. mája 2023 o 17:00

Záujemci sa môžu prihlásiť na:

Info webinár k ENTER Grantovej Výzve (google.com)

2) Priestor pre dodatočné otázky k ENTER Grantovej Výzve cez online konzultáciu

 Na online stretnutí bude priestor na zodpovedanie otázok/konzultovanie k ENTER Grantovej Výzve vrátane poskytnutia informácii akým spôsobom je možné vyplniť či požiadať o Grant cez portál www.darca.sk.

Konzultácia sa uskutoční 13. júna 2023 o 17:00

Záujemci sa môžu prihlásiť na:

Konzultácia k ENTER Grantovej Výzve (google.com)