Vstúpte do sveta
digitálneho vzdelávania

Naučte sa pracovať s technológiami lepšie a využívajte ich naplno. Zaregistrujte sa a získajte prístup k neustále sa zväčšujúcej databáze vzdelávacích videí, dokumentov a návodov „Ako na to“, ktoré sú plné rád a inšpirácií, ako využívať technológie vo svoj prospech.

Učitelia

Sledujem najnovšie trendy výučby a svojim žiakom chcem vždy ponúknuť viac, ako je štandard.

Nadšenci

Chcem držať krok s deťmi a pomáhať im rozvíjať sa v oblasti nových technológií.

Žiaci

Chcem informácie nielen pasívne prijímať, ale ich aj vedieť aktívne využívať. Napríklad aj v rôznych súťažiach, do ktorých sa môžem zapojiť.

Ak si neprajete zobrazovať svoje skutočné meno, vytvorte si prezývku.

Podporíme projekty zamerané na digitálnu bezpečnosť seniorov

Začiatkom roka Inštitút pre verejné otázky IVO realizoval prieskum na reprezentatívnej vzorke, ktorá odhalila, že za posledné roky stúpol celkový podiel užívateľov internetu medzi seniormi. Pred necelými piatimi rokmi bola penetrácia využívania internetu medzi najstaršou populáciou na úrovni len 46 %, dnes je to takmer raz toľko. V súčasnosti využíva internetovú konektivitu alebo má k nej prístup takmer 70 % seniorov. Pozitívnou správou ostáva, že z celkového počtu až 42 % respondentov uviedlo, že internet využíva denne, pričom ďalších 17 % prezradilo, že informácie na internete si pozrú niekoľkokrát za týždeň.

STÁLE VEDIE MOBILNÝ TELEFÓN

Medzi najbežnejšie zariadenia, ktoré seniori využívajú, patria smartfóny. Tie v súčasnosti začali masívnejšie vytláčať staršie tlačidlové telefóny. Vďaka väčším displejom sú čitateľnejšie a pre potreby prehľadnosti či internetovania sú vhodnejšie, ako ich predchodcovia. Až 63% opýtaných potvrdilo, že využíva smartfón. Druhé najpoužívanejšie zariadenie medzi seniormi sú notebooky (43 %), na poslednej priečke sa umiestnili klasické tlačidlové mobilné telefóny (37 %). Štandardné stolné počítače využíva len 33 % opýtaných a tablet necelých 23 % seniorov.

Milo nás prekvapili pozitívne zistenia, že smartfón sa stáva primárnym nástrojom už aj pre seniorov. Rovnako aj to, že sa zvyšuje počet „digitálnych seniorov“. Pripisujeme to faktu, že nová generácia seniorov sa mohla pred pätnástimi či dvadsiatimi rokmi stretnúť s modernými technológiami. Zároveň ich mohli využívať v práci, alebo doma, napr. zabezpečením výpočtovej techniky pre svoje deti či už ako nástroj na hranie alebo prácu,“ prezradila Tatiana Švrčková, manažérka spoločenskej zodpovednosti Slovak Telekom.

Napriek tomu, že sa situácia s využívaním info-komunikačných zariadení zlepšuje, väčšina seniorov pripúšťa, že má problém so základnými zručnosťami ako inštalovanie programov, nastavovanie základných funkcií, sťahovanie a odosielanie súborov, nastavenie internetového pripojenia či využívanie elektronických služieb na internete. Táto slabá informovanosť a neznalosť sa podpisuje na častejších podvodoch uskutočňovaných na senioroch.

NEDOSTATOČNÉ ZNALOSTI OHROZUJÚ SENIOROV V KYBERPRIESTORE

Podľa Marcela Zanechala, manažéra korporátnej bezpečnosti v spoločnosti Slovak Telekom je evidentné, že seniori sú častým cieľom kybernetických útokov špeciálne zameraných na túto vekovú kategóriu.

Najčastejšie musia čeliť rôznorodým sofistikovaným útokom vo forme spamov a phishingov, ktoré sú prakticky realizované ako podvodné telefonáty, e-maily, webstránky a SMSky. Tieto sa od od nich snažia vylákať citlivé informácie, alebo priamo peniaze. Pri páchaní podvodov prácu podvodníkom uľahčuje nedostatočná znalosť tejto problematiky u danej cieľovej skupiny a ich neskúsenosť s modernými technológiami.

V praxi vidíme, že napriek tomu, že sa v médiách cyklicky objavujú informácie o podvodoch tohto typy páchaných na našej najstaršej populácii, ich nedostatočné znalosti a zručnosti naďalej spôsobujú vysokú úspešnosť útokov,“ hovorí Zanechal. „Osveta je v kľúčová a dôležitá. A to v každom veku, aby si všetky cieľové skupiny uvedomovali možné nástrahy a riziká, ktoré technologický pokrok prináša,“ uzatvára.

ZVÝŠIŤ KVALIFIKÁCIU SENIOROV POMÔŽE VYPÍSANÝ GRANTOVÝ PROGRAM ZRELÍ NA DOBU DIGITÁLNU 2024

Autori grantového programu Zrelí na dobu digitálnu sa tešia zvýšenému záujmu seniorov o moderné technológie, ktoré im dokážu uľahčiť niektoré činnosti počas dňa, či byť neustále v spojení so svojimi najbližšími. Zároveň sú si vedomí, že práve tieto nástroje môžu byť vstupenkou pre rôznych páchateľov, ktorých cieľom je zmanipulovať dôveru nič netušiacich seniorov.

Vypísaný grantový program Nadačného fondu Telekom spoločne s Nadáciou Pontis má za cieľ ponúknuť rôznym organizáciám podporu pre ich projekty, ktoré sú zamerané na zlepšenie informovanosti seniorov v digitálnom svete a to napríklad v nasledovných oblastiach:

  1. zlepšovanie komunikačných zručností seniorov v digitálnom svete celkovo, ale aj tematicky zameraných napr. na boj proti podvodom, hoaxom
  2. prácu s bezpečnostnými hrozbami seniorov (spam, phishing, šírenie poplašných správ, nenávistné správanie na internete, zneužitie osobných údajov…)  a spôsoby ochrany pred nimi
  3. mediálne správanie seniorov a zvyšovanie mediálnej gramotnosti (kritické myslenie, overovanie zdroja informácií, zdieľanie)
  4. zvyšovanie kvalifikácie seniorov v digitálnom svete (školenia práce s textom, tabuľkou, mailom, sociálnymi sieťami, fotografiami, atď.)

Cieľom grantu nie je len zlepšiť digitálne zručnosti seniorov, ale pomôcť im verifikovať informácie či vyhodnocovať relevantnosť správ v podobe overovania zdroja či nepodľahnúť hoaxom. Organizácie, ktoré sa budú chcieť uchádzať o nenávratný grant, sa môžu zamerať aj na tento typ vzdelávania. Dokážu bojovať s dezinformačnou scénou.

AŽ 5-TISÍC EUR MÔŽU ZÍSKAŤ ORGANIZÁCIE PRE SVOJ PROJEKT

Organizácie budú môcť na svoje projekty získať finančný grant až do výšky 5000 €, pričom celkovo na tohtoročnú výzvu je vyčlenených až 50 tisíc eur, ktoré sa postupne prerozdelia medzi tie najlepšie projekty.

Žiadatelia budú môcť svoje projekty zasielať až do 22. decembra 2023. Vyhodnotenie žiadostí a oznámenie úspešných žiadateľov sa uskutočni začiatkom budúceho roka, pričom výsledky budú oficiálne zverejnené v priebehu januára 2024.

Úspešní žiadatelia budú môcť čerpať finančné prostriedky v období od 1.2.2024 až do 30.9.2024.

Kompletné znenie grantovej výzvy vrátane oprávnených žiadateľov a podmienok poskytnutia grantu je k dispozíci na stiahnutie tu.