Vstúpte do sveta
digitálneho vzdelávania

Naučte sa pracovať s technológiami lepšie a využívajte ich naplno. Zaregistrujte sa a získajte prístup k neustále sa zväčšujúcej databáze vzdelávacích videí, dokumentov a návodov „Ako na to“, ktoré sú plné rád a inšpirácií, ako využívať technológie vo svoj prospech.

Učitelia

Sledujem najnovšie trendy výučby a svojim žiakom chcem vždy ponúknuť viac, ako je štandard.

Nadšenci

Chcem držať krok s deťmi a pomáhať im rozvíjať sa v oblasti nových technológií.

Žiaci

Chcem informácie nielen pasívne prijímať, ale ich aj vedieť aktívne využívať. Napríklad aj v rôznych súťažiach, do ktorých sa môžem zapojiť.

Ak si neprajete zobrazovať svoje skutočné meno, vytvorte si prezývku.

Navrhnite 3D hračku za pomoci micro:bitu a prihláste ju do súťaže MICRO:BIT 3D CUP!

Svet micro:bitov otvára dvere nekonečným možnostiam na kreativitu, zábavu a učenia sa. Mnoho mladých žiakov pravidelne využíva micro:bit na hodinách informatiky. Často sa s nimi hrajú a vytvárajú kreatívne a zábavné predmety, ktoré môžu slúžiť aj na edukáciu. ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená preto už po druhýkrát organizuje celoslovenskú súťaž MICRO:BIT 3D CUP. Tento rok bude súťaž prebiehať pod záštitou programu ENTER, ktorý́ pomáha budovať digitálne zručnosti detí. Máte radi hračky rovnako ako my, zaregistrujte svoj tím spolu s originálnou hračkou do 30. januára 2024.

Podmienky zapojenia sa do MICRO:BIT 3D CUP-u

Súťaž MICRO:BIT 3D CUP bude prebiehať v dvoch kolách. Do semifinále sa dostanú všetky projekty tímov z celého Slovenska. Podmienkou je splnenie všetkých požiadaviek súťaže. Tím musia tvoriť 2 až 4 študenti základných škôl, prípadne študenti osemročného gymnázia do 15 rokov a ich učiteľ/ka, ktorý́/á pomôže žiakom pri organizačných častiach súťaže. Jedna škola môže do súťaže zaregistrovať viacero tímov.

„Keď sme premýšľali, čo asi deti najviac baví na hodinách informatiky, tak sme zistili, že určitá skupinka sa zaujíma o videá, všímajú si youtuberov, influencerov, reklamy… Zavedením microbitov do vyučovania v informatike sa deti začali tešiť na programovanie. No a kúpením 3D tlačiarní do škôl, navrhovaním 3D modelov a ich tlačením sa aj táto technológia stala pre deti oveľa prístupnejšia a tiež veľmi atraktívna. V tejto súťaži si tímy navrhnú hračku, vytlačia na 3D tlačiarni nejaké jej komponenty, „oživia“ ju cez naprogramovaný microbit a odprezentujú ju v 1minútovom videu,“ povedala organizátorka Micro:bit 3D Cup, Katarína Bielončíková. Práve Katarína Bielončíková vytvára v Trstenej veľký priestor učiteľom ako Peter Pallo a šikovným a zanieteným žiakom, aby pracovali s micro:bitmi a rozvíjali svoje digitálne zručnosti.

Registrácia tímu do 30. januára 2024

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vyplnenie registračného formulára. Po jeho odoslaní príde každému tímu odkaz na úložisko súťažných materiálov, ktorý obsahuje dokument, kde je potrebné doplniť meno a priezvisko každého člena tímu, rovnako aj meno a priezvisko učiteľa/ky a meno a adresu školy, ktorú svojou hračkou reprezentujú. Od 1. februára do 31. marca 2024 môžu tímy následne zasielať svoje súťažné práce.

„Sme veľmi radi, že program ENTER podporí súťaž MICRO:BIT 3D CUP. Ide o výnimočné podujatie, ktoré vzniklo z iniciatívy zapálených učiteľov a učiteliek, ktorí s nadšením odovzdávajú svoje vedomosti a zručnosti ďalej svojim žiakom. Sme hrdým partnerom týchto zainteresovaných ľudí a ich súťaže, ktorú vymysleli a zorganizovali pre deti. MICRO:BIT 3D CUP sa zameriava najmä na zábavu a hru, no v procese kreatívneho procesu sa žiaci učia programovať a pracovať inovatívne v tímoch. Tieto zručnosti sa im budú nepochybne hodiť v budúcich zamestnaniach,” povedala Tatiana Švrčková, manažérka spoločenskej zodpovednosti Telekomu.

Aké súťažné podklady musí odovzdať zapojený tím?

  • 3D model, súbor vo formáte 3MF, AMF, STL, OBJ
  • Detailná fotografia hračky v elektronickej podobe
  • Link na program, ktorý́ vytvoria a vyzdieľajú v programovacom prostredí makecode editore na stránke https://makecode.microbit.org/#editor
  • Video, ktoré bude reklamou na hračku s dĺžkou max. 1.minútu. Môžu ho poslať aj ako link cez Vimeo alebo YouTube kanál

Semifinále a finále

Súťaž pozostáva zo semifinálového a finálového kola. Semifinále prebehne 24. apríla 2024, kedy zasadne odborná porota, ktorá vyberie do finále 5 najlepších projektov. V semifinále sa hodnotí nápad, kreativita, funkčnosť, umelecké cítenie a funkčnosť 3D modelu, rovnako ako nápad, strih a originalita videa.

Päť najlepších tímov odprezentuje 29. mája 2024 v Kine Mier Trstená pred publikom a porotou svoj projekt. Vo finále dostanú tímy aj malú úlohu s microbitmi, ktorú budú musieť vyriešiť v časovom limite a pred publikom. Po úspešnom absolvovaní finálového kola budú udelené tri víťazné miesta. Každý́ člen tímu, vrátane učiteľa, získa skvelú cenu a pocit víťazstva.