Vstúpte do sveta
digitálneho vzdelávania

Naučte sa pracovať s technológiami lepšie a využívajte ich naplno. Zaregistrujte sa a získajte prístup k neustále sa zväčšujúcej databáze vzdelávacích videí, dokumentov a návodov „Ako na to“, ktoré sú plné rád a inšpirácií, ako využívať technológie vo svoj prospech.

Učitelia

Sledujem najnovšie trendy výučby a svojim žiakom chcem vždy ponúknuť viac, ako je štandard.

Nadšenci

Chcem držať krok s deťmi a pomáhať im rozvíjať sa v oblasti nových technológií.

Žiaci

Chcem informácie nielen pasívne prijímať, ale ich aj vedieť aktívne využívať. Napríklad aj v rôznych súťažiach, do ktorých sa môžem zapojiť.

Ak si neprajete zobrazovať svoje skutočné meno, vytvorte si prezývku.

Vitajte v digitálnej
databáze „Ako na to“

Chcete si rozšíriť vedomosti z predmetov matematika, geometria, informatika a naučiť sa programovať? Vyberte si z našej databázy študijných materiálov a návodov „Ako na to" presne to, čo vás najviac zaujíma a zvýšte svoju digitálnu gramotnosť.

DIAľKOVO OVLáDANá MONITOROVACIA STANICA.

MATúš KYSELA. CIEľOM PROJEKTU JE UROBIť PLNE FUNKčNé DIAľKOVO OVLáDANé VOZIDLO. SCHOPNé ZASIELAť INFORMáCIE ZO SVOJHO OKOLIA, A TO CELé LEN PROSTREDNíCTVOM MICRO:BITU A JEHO ROZšíRENí. TAKéTO STROJE MôžU MAť VYUžITIE NAPRíKLAD V ASTRONÓMIí, VOJNE, ALEBO AJ V PRIESKUME NEZNáMYCH OBLASTí. VIACEJ INFORMáCIí SA NACHáDZA V PRILOžENOM DOKUMENTE.

DIAľKOVO OVLáDANá MONITOROVACIA STANICA.