Vstúpte do sveta
digitálneho vzdelávania

Naučte sa pracovať s technológiami lepšie a využívajte ich naplno. Zaregistrujte sa a získajte prístup k neustále sa zväčšujúcej databáze vzdelávacích videí, dokumentov a návodov „Ako na to“, ktoré sú plné rád a inšpirácií, ako využívať technológie vo svoj prospech.

Učitelia

Sledujem najnovšie trendy výučby a svojim žiakom chcem vždy ponúknuť viac, ako je štandard.

Nadšenci

Chcem držať krok s deťmi a pomáhať im rozvíjať sa v oblasti nových technológií.

Žiaci

Chcem informácie nielen pasívne prijímať, ale ich aj vedieť aktívne využívať. Napríklad aj v rôznych súťažiach, do ktorých sa môžem zapojiť.

Ak si neprajete zobrazovať svoje skutočné meno, vytvorte si prezývku.

Ak s niečím nie sme spokojní, pokúsme sa to zmeniť

##informatika #vyučovacie plány #vzdelávacie materiály #vzdelávanie

Zakladatelia projektu Informatika 2.0 – Angelika Fogášová a Ján Horváth

Aj napriek tomu, že sú digitálne zručností požadované takmer v každom zamestnaní a ITčkárov Slovensko potrebuje ako soľ, učenie informatiky na školách tomu nenasvedčuje.  

Premrhané hodiny, na ktorých sa žiaci hrajú alebo radšej pripravujú na „dôležitejšie“ predmety, učenie nekvalifikovanými učiteľmi, či škrtanie informatiky z rozvrhu. Nehovoriac o tom, že sa na mnohých slovenských školách učí z učebníc starých aj viac ako desať rokov. Výsledkom je skutočnosť, že v ovládaní digitálnych zručností je Slovensko pod priemerom krajín EÚ. Kvalitné vzdelávanie má za úlohu okrem zvyšovania digitálnej gramotnosti aj ochrániť deti pred kyberšikanou a inými bezpečnostnými rizikami, ktoré sa vyskytujú na internete. 

Tomu je ale koniec vďaka projektu Informatika 2.0, podporený Nadačným fondom Telekom. Projekt bol založený dvomi učiteľmi Angelikou Fogášovou a Jánom Horváthom, ktorí neboli spokojní so systémom vyučovania informatiky na školách. Spolu prišli s nápadom, ako zlepšiť vyučovanie informatiky na školách. 

Cieľom projektu je poskytovať učiteľom vyučovacie plány pre hodinu informatiky od 3. – 9. ročník základných škôl, ktoré sú vhodné aj pre učiteľov s inou kvalifikáciou. Učitelia môžu plány využívať iba ako podporný plán alebo môžu vyučovať výlučne podľa neho. Informatika 2.0 zatiaľ disponuje 231 vypracovanými plánmi, ktoré si učitelia môžu zadarmo stiahnuť na webstránke.  

Zakladatelia projektu si sú vedomí toho, že nie každé dieťa má prístup k technológiám a internetu. Preto každý plán obsahuje 3 úrovne, aby bol použiteľný na každej škole na Slovensku, podľa potrieb detí. Zatiaľ bolo stiahnutých neuveriteľných 17 120 plánov a vyškolených viac ako 1 600 učiteľov, z ktorých až 85 % hlási nárast sebavedomia pri vyučovaní vďaka týmto plánom. Tie sú detailne navrhnuté od zapnutia počítača, cez prácu s dátami a programovanie až po vyrábanie obsahu na YouTube. Výsledkom projektu je otestovaných 18 482 žiakov, u ktorých sa zistilo zlepšenie digitálnych zručností o 9 %.  

Vďaka veľkému úspechu sa zakladatelia projektu chystajú zamerať aj na stredné školy, aby tak žiaci mali prístup ku kvalitnému vzdelávaniu informatiky od 1. ročníka na základnej škole až po maturitu. A my sme radi, že vďaka podpore Nadačným fondom Telekomu môžeme sprevádzať deti ich digitálnou cestou za lepšou budúcnosťou.